Dit is de Vaardighedencheck

Vaardigheden

Vaardighedencheck kijkt naar vaardigheden die een leerling nodig heeft (sociale, communicatieve en executieve vaardigheden). Niet alleen de leerling, maar ook ouders en de leerkracht/mentor vullen de Vaardighedencheck in. Je krijgt hiermee een goed totaalbeeld van waar de leerling staat, uit het perspectief van drie betrokkenen. Dankzij de Vaardighedencheck hoef je niet zelf te bedenken wat de leerling nodig heeft. Het totaaloverzicht laat namelijk zien wat er al goed gaat en wat de aandachtsgebieden zijn.

Monitoren

Vaardighedencheck biedt scholen de mogelijkheid om de vaardigheidsontwikkeling van de leerlingen (de gedragsmatige en sociaal-emotionele ondersteuningsbehoefte) cyclisch te monitoren en te evalueren. Daarmee houd je zicht op het verloop van de ontwikkeling en de benodigde begeleiding.

Inspectie van het Onderwijs

Scholen in Nederland moeten continu zicht houden op de ontwikkeling en de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. Dit is uitgewerkt in de standaard OP2 “zicht op ontwikkeling en begeleiding” uit het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs, waarop scholen worden beoordeeld. Het gaat hier om de kwaliteitszorg op het niveau van de leerling. Met de Vaardighedencheck wordt input voor de gesprekken over de ondersteuningsbehoefte van leerlingen gegeven.

Concreet

Dit is een passend middel om het ‘hoe’, waar het Ministerie van OCW over spreekt, wat betreft de ondersteuningsbehoefte, in te vullen. Kijk hier voor meer informatie over de richtlijn die OCW heeft opgesteld. Deze (PDF) richtlijn is een praktisch en waardevol middel voor elke school. Je maakt de leerling eigenaar van zijn eigen ontwikkelproces en zet zowel leerling, ouder en leerkracht/mentor vroegtijdig in een gezamenlijk proces. Dit is in lijn met de Wet Hoorrecht die OCW in augustus 2024 waarschijnlijk van kracht laat gaan, om het perspectief van de leerling expliciet mee te nemen.

Praktische informatie

Je kunt Vaardighedencheck gebruiken bij leerlingen vanaf PO-groep 5 tot VO-leerjaar 6. De meest gebruikte toepassing van de Vaardighedencheck is voor de doorlopende leerlijn PO-VO (afname groep 7, groep 8 en leerjaar 1 en 2). Een voorbeeld PO-VO protocol (inclusief tijdpad en inbedding in de ondersteuningsstructuur van een school) is beschikbaar. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een half uur per persoon. De Vaardighedencheck biedt een overzicht op leerling- en op klassenniveau, zodat er zowel individueel als groepsniveau doelen opgesteld kunnen worden. Door de handelingsadviezen mét verwijzingen naar werkbladen die zijn toegevoegd aan het totaaloverzicht, worden scholen ondersteund bij het vormgeven van het HandelingsGericht Werken.