3p gesprek jongen

Dit is je voordeel

Ondersteuningsbehoefte en handelingsadviezen

Vaardighedencheck helpt jou als leerkracht/mentor om inzicht te krijgen in de ontwikkeling en ondersteuningsbehoefte van de leerlingen in jouw klas. Ook helpt Vaardighedencheck jou om plan- en doelmatig te werken door handelingsadviezen te geven. Deze kun je gebruiken voor een plan van aanpak. Zo weet je direct hoe je met een leerling kunt werken aan een bepaalde vaardigheid. Vaardighedencheck geeft de input voor de driehoeksgesprekken over de ondersteuningsbehoefte van leerlingen.

Leerling eigenaar ontwikkelproces

Met Vaardighedencheck maak je leerlingen eigenaar van hun eigen ontwikkelproces. Daarnaast ben niet alleen jij als leerkracht/mentor betrokken, maar ook de ouders. Dit maakt de ontwikkeling een gezamenlijk proces, waardoor de samenwerking met ouders soepeler verloopt.

Partnerschap met ouders

Educatief partnerschap met ouders is van groot belang. Vaardighedencheck is een middel dat input levert voor de driehoeksgesprekken (samen met de didactische onderwijsbehoefte heb je op deze manier het hele kind in beeld) tussen school, ouders en leerling. De kwaliteit en het vormgeven van het Handelings Gericht Werken valt of staat met deze gespreksvoering.

Interesse in een training driehoeksgesprekken? Daarvoor kunnen we je Leendert van Genderen van harte aanbevelen.

Zelfreflectie

Door de Vaardighedencheck stimuleer je de zelfreflectie en perspectiefname (verplaatsen in de belevingswereld van een ander) van alle betrokkenen. Het is waardevol om al jong te leren dat er meerdere zienswijzen kunnen bestaan op hetzelfde thema.